Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Miestná akčná skupina

ĽUBOVNIANSKO

Úvod

AKTUÁLNE SPRÁVY

POZÝVAME

NAŠA ČINNOSŤ

Sme občianske združenie založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja územia. Cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia a aktivít realizovaných v prospech obci, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území.

ČLENSTVO

Členstvo predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniká ako inštitucionalizované partnerstvo verejného a súkromného sektora vrátané občianskeho a neziskového, ktoré pôsobia na určitom území. Prostredníctvom miestnej akčnej spoločnosti sú do praxe zavádzané princípy prístupu LEADER.

Členovia MAS ĽUBOVNIANSKO

kolackov
hajtovka
jakubany
matysova
novalubovna
malylipnik
staralubovna
sulin
chmelnica
mnp
legnva
starina