Miestná akčná skupina

ĽUBOVNIANSKO

Úvod

AKTUÁLNE SPRÁVY

POZÝVAME

NAŠA ČINNOSŤ

Sme občianske združenie založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja územia. Cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia a aktivít realizovaných v prospech obci, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území.

ČLENSTVO

Členstvo predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniká ako inštitucionalizované partnerstvo verejného a súkromného sektora vrátané občianskeho a neziskového, ktoré pôsobia na určitom území. Prostredníctvom miestnej akčnej spoločnosti sú do praxe zavádzané princípy prístupu LEADER.

Členovia MAS ĽUBOVNIANSKO

kolackov
hajtovka
jakubany
matysova
novalubovna
malylipnik
staralubovna
sulin
chmelnica
mnp