Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Archive for október, 2015

 • Stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  By in Pozývame on

  POZVÁNKA

  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
  Vás pozýva na stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  Stretnutie sa uskutoční dňa 29.10.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

  PROGRAM:

  – otvorenie stretnutia
  – MAS a význam Stratégie CLLD
  – výstupy analýzy územia
  – zostavenie SWOT analýzy
  – prestávka
  – opatrenia PRV SR 2014 – 2020
  – návrh opatrení do stratégie CLLD
  – tvorba názvu, vízie a špecifického cieľa stratégie

  Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 28.10.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk