Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Archive for február, 2019

 • Predpokladaný harmonogram výziev na rok 2019:

  harmonogram vyziev MAS 2019

  By in Výzvy pre žiadateľov 2019 on
 • Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO

  By in Aktuality on

  Na základe schválenej žiadosti o NFP s názvom “Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO” bola podpísaná v 05/2018 zmluva o NFP medzi Riadiacim orgánom a našou MAS  v celkovej výške 131 945,20 €.

  Cieľom projektu je zabezpečenie financovania prevádzkových nákladov MAS ĽUBOVNIANSKO  spojených s implementáciou stratégie CLLD MAS pod názvom “Región, kde pramení spoločná sila”.

  Celková výška oprávnených výdavkov 131 945,20 €

  Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 95 %

  Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 6597,26 €

  Oprávnené obdobie aktivít projektu je január 2018 – október 2019.


  plagat final MAS

   

  loga