Kontakt : Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Archive for február, 2019

 • Predpokladaný harmonogram výziev na rok 2019:

  harmonogram vyziev MAS 2019

  By in Výzvy pre žiadateľov 2019 on
 • Seminár pre mladých farmárov

  By in Pozývame on

  Vážení členovia MAS,

  ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na seminár, ktorý organizuje spoločnosť Združenie mladých farmárok na Slovensku- ASYF, v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR. Seminár sa uskutoční na Drienici (Hotel Šomka) v termíne 8. – 9. marca 2019. Na seminári okrem aktuálnych tém v poľnohospodárstve, bude možnosť dozvedieť o zmenách  vo  výzve  6.3 pre mladých farmárov (do 40 rokov) , ktorá sa plánuje na jeseň tohto roku.

  Viac informácií na:

  http://www.mladyfarmar.sk/

  Formulár na automatické prihlásenie:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtJeb9cnsHlyTgXqkCMQE3jmnJ4ESofbwAdtSXQ6Ym2aXYg/viewform

  Ing. Milan Kuľanda, PhD.

  Mob.: 0907 646 356

  Centrum podpory regionálneho rozvoja

  Hlavné námestie 3 – Reduta

  060 01 Kežmarok

 • Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO

  By in Aktuality on

  Na základe schválenej žiadosti o NFP s názvom “Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO” bola podpísaná v 05/2018 zmluva o NFP medzi Riadiacim orgánom a našou MAS  v celkovej výške 131 945,20 €.

  Cieľom projektu je zabezpečenie financovania prevádzkových nákladov MAS ĽUBOVNIANSKO  spojených s implementáciou stratégie CLLD MAS pod názvom “Región, kde pramení spoločná sila”.

  Celková výška oprávnených výdavkov 131 945,20 €

  Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 95 %

  Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 6597,26 €

  Oprávnené obdobie aktivít projektu je január 2018 – október 2019.


  plagat final MAS

   

  loga