Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Pozývame

 • Kancelária MAS

  By in Pozývame on

  Kancelária MAS ĽUBOVNIANSKO bola zriadená v januári 2018. Zámerom bolo vytvoriť kontaktný  bod v území MAS za účelom dosiahnuť efektívnejšie napĺňanie cieľov stratégie CLLD MAS Ľubovniansko.

  Kancelária MAS Ľubovniansko má priestory, ktoré poskytuje obec Jakubany  v budove Obecného úradu. Chod kancelárie MAS Ľubovniansko zabezpečujú zamestanci:

  Projektový manažér – Ing. Lucia Mindek Pribišová

  Administratívny pracovník – Jana Michňová

   

  Kontakt na kanceláriu MAS

  loga

  plagat final MASdav

   

 • Záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  By in Pozývame on

  POZVÁNKA

  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
  Vás pozýva na záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  Stretnutie sa uskutoční dňa 20.11.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

  Na stretnutí sa bude prezentovať a schvaľovať stratégia CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO, preto je Vaša účasť nutná

  PROGRAM:

  – otvorenie stretnutia
  – prezentácia Stratégie CLLD
  – schválenie Stratégie CLLD
  – podpisovanie príloh

  Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 18.11.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk

 • Stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  By in Pozývame on

  POZVÁNKA

  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
  Vás pozýva na stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  Stretnutie sa uskutoční dňa 29.10.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

  PROGRAM:

  – otvorenie stretnutia
  – MAS a význam Stratégie CLLD
  – výstupy analýzy územia
  – zostavenie SWOT analýzy
  – prestávka
  – opatrenia PRV SR 2014 – 2020
  – návrh opatrení do stratégie CLLD
  – tvorba názvu, vízie a špecifického cieľa stratégie

  Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 28.10.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk