Kontakt : Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Pozývame

 • Seminár pre mladých farmárov

  By in Pozývame on

  Vážení členovia MAS,

  ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na seminár, ktorý organizuje spoločnosť Združenie mladých farmárok na Slovensku- ASYF, v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR. Seminár sa uskutoční na Drienici (Hotel Šomka) v termíne 8. – 9. marca 2019. Na seminári okrem aktuálnych tém v poľnohospodárstve, bude možnosť dozvedieť o zmenách  vo  výzve  6.3 pre mladých farmárov (do 40 rokov) , ktorá sa plánuje na jeseň tohto roku.

  Viac informácií na:

  http://www.mladyfarmar.sk/

  Formulár na automatické prihlásenie:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtJeb9cnsHlyTgXqkCMQE3jmnJ4ESofbwAdtSXQ6Ym2aXYg/viewform

  Ing. Milan Kuľanda, PhD.

  Mob.: 0907 646 356

  Centrum podpory regionálneho rozvoja

  Hlavné námestie 3 – Reduta

  060 01 Kežmarok

 • Kancelária MAS

  By in Pozývame on

  Kancelária MAS ĽUBOVNIANSKO bola zriadená v januári 2018. Zámerom bolo vytvoriť kontaktný  bod v území MAS za účelom dosiahnuť efektívnejšie napĺňanie cieľov stratégie CLLD MAS Ľubovniansko.

  Kancelária MAS Ľubovniansko má priestory, ktoré poskytuje obec Kolačkov v budove Obecného úradu. Chod kancelárie MAS Ľubovniansko zabezpečujú zamestanci:

  Manažér MAS Ľubovniansko –

  Odborná administratívny asistent – Mgr. Martina Žoldáková

  Ekonomický manažér – Marta Šoltésová

  Administratívny pracovník – Zuzana Horanská

   

  Kontakt na kanceláriu MAS

  loga

  plagat final MASdav

   

 • Záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  By in Pozývame on

  POZVÁNKA

  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
  Vás pozýva na záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  Stretnutie sa uskutoční dňa 20.11.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

  Na stretnutí sa bude prezentovať a schvaľovať stratégia CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO, preto je Vaša účasť nutná

  PROGRAM:

  – otvorenie stretnutia
  – prezentácia Stratégie CLLD
  – schválenie Stratégie CLLD
  – podpisovanie príloh

  Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 18.11.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk

 • Stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  By in Pozývame on

  POZVÁNKA

  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
  Vás pozýva na stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  Stretnutie sa uskutoční dňa 29.10.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

  PROGRAM:

  – otvorenie stretnutia
  – MAS a význam Stratégie CLLD
  – výstupy analýzy územia
  – zostavenie SWOT analýzy
  – prestávka
  – opatrenia PRV SR 2014 – 2020
  – návrh opatrení do stratégie CLLD
  – tvorba názvu, vízie a špecifického cieľa stratégie

  Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 28.10.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk