Kontakt : Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Seminár pre mladých farmárov

Seminár pre mladých farmárov
26. februára 2019 Tomáš Sahuľ

Vážení členovia MAS,

ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na seminár, ktorý organizuje spoločnosť Združenie mladých farmárok na Slovensku- ASYF, v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR. Seminár sa uskutoční na Drienici (Hotel Šomka) v termíne 8. – 9. marca 2019. Na seminári okrem aktuálnych tém v poľnohospodárstve, bude možnosť dozvedieť o zmenách  vo  výzve  6.3 pre mladých farmárov (do 40 rokov) , ktorá sa plánuje na jeseň tohto roku.

Viac informácií na:

http://www.mladyfarmar.sk/

Formulár na automatické prihlásenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtJeb9cnsHlyTgXqkCMQE3jmnJ4ESofbwAdtSXQ6Ym2aXYg/viewform

Ing. Milan Kuľanda, PhD.

Mob.: 0907 646 356

Centrum podpory regionálneho rozvoja

Hlavné námestie 3 – Reduta

060 01 Kežmarok