Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Správa z druhého pracovného stretnutia

Správa z druhého pracovného stretnutia
24. novembra 2015 marekhrebik

Druhé a záverečné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD sa uskutočnilo 20.11.2015 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. Zámerom bolo odprezentovať stratégiu CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO a jej schválenie. V závere stretnutia bolo naplánovanie podpisovanie povinných príloh. Na úvod boli všetci prítomní privítaní starostom obce Nová Ľubovňa pánom Stanislavom Turlíkom. Po otvorení stretnutia predsedom MAS ĽUBOVNIANSKO pánom Pavlom Zamiškom sa začala prezentácia stratégie.

RNDr. Miloslav Michalko detailne predstavil všetky dôležité časti stratégie prítomným zástupcom verejného, súkromného aj tretieho sektora. Nasledovala otvorená diskusia k jednotlivým bodom stratégie a spravili sa formálne úpravy. Po prehodnotení všetci vyjadrili svoj súhlas s predloženou stratégiou CLLD pre MAS ĽUBOVNIASKO. V závere stretnutia nasledovalo podpisovanie povinných príloh potrebných k stratégii. Prítomní sa dohodli v prípade potreby na ďalšom stretnutí.