Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Stratégia CLLD MAS ĽUBOVNIANSKO

Stratégia CLLD MAS ĽUBOVNIANSKO
30. januára 2019 marekhrebik
Prosíme členov MAS o zaslanie projektových zámerov v rámci jednotlivých opatrení do 4.2. 2019 na emailovú adresu kancelárie MAS.  Akčný plán s jednotlivými opatreniami nájdete v stratégii od strany 96. V prípade nejasností alebo otázok nás kontaktujte.

Dokumenty na stiahnutie:

CLLD MAS LUBOVNIANSKO 1.1 BSZ

MAS prezentácia 30.1.2019

Pôvodné zámery členov MAS Ľubovniansko

 

logo_retina