Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

Stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD
20. októbra 2015 marekhrebik

POZVÁNKA

Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
Vás pozýva na stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

Stretnutie sa uskutoční dňa 29.10.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

PROGRAM:

– otvorenie stretnutia
– MAS a význam Stratégie CLLD
– výstupy analýzy územia
– zostavenie SWOT analýzy
– prestávka
– opatrenia PRV SR 2014 – 2020
– návrh opatrení do stratégie CLLD
– tvorba názvu, vízie a špecifického cieľa stratégie

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 28.10.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk