Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Kontakt

ADRESA SÍDLA

Miestná akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
OcÚ Jakubany 555
065 12 Jakubany

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

E-mail: maslubovniansko@gmail.com
Web: www.maslubovniansko.sk

Kancelária MAS :  0904 892 101

Manažér MAS  : Ing. Lucia Mindek Pribišová

Predseda MAS :  JUDr. Jozef Mačuga – starosta obce Jakubany, 0918 803 663

FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
Jakubany 555
065 12 Jakubany
Slovenská republika


IČO: 42420628
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť: Činnosti záujmových organizácií

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše meno a priezvisko*

E-mailová adresa*

Predmet správy

Vaša správa

kolackov
hajtovka
jakubany
matysova
novalubovna
malylipnik
staralubovna
sulin
chmelnica
mnp