Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zmluvy :

Dátum zverejnenia: 21.2. 2019 / Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.NFP309190P148, / Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP c309190P148

Dátum zverejnenia: 15.11. 2018 / ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.NFP309190P148 / Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, Celková čiastka 42 000,00 EUR, Zmluva_NFP309190P148 – scan

Dátum zverejnenia: 30.5. 2018 / Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N838-511-23 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Celková čiastka: 131 945,20 €, zmluva o poskytnuti nfp_chod mas lubovniansko

Dátum zverejnenia: 28.5. 2018 /Zmluva o bežnom účte SPOROBUSINESS, Slovenská sporiteľňa, a.s., Zmluva o beznom ucte_sporobusiness_Slsp

Dátum zverejnenia: 28.5. 2018 /Zmluva o bežnom účte KOMUNAL, Slovenská sporiteľňa, a.s., Zmluva o ucte komunal_Slsp

Dátum zverejnenia: 5.2. 2018 / Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s. , telekom

Dátum zverejnenia: 2.1. 2018 / Zmluva o nájme nebytových priestorov, zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 1.8. 2016 /  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.191PO040023 /Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, Celková čiastka 12 000,00 EUR, zmluva_191PO040023 – scan

Dátum zverejnenia: 30.6. 2015 /Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu, VÚB Banka, a.s. , Zmluva o beznom ucte VUB Banka

 

Došlé faktúry:

Dátum zverejnenia: 18.02. 2019 /Faktúra č. 04/2019, Prenájom kancelárskych priestorov za 01/2019, OcÚ Kolačkov, faktura najom 01_2019

Dátum zverejnenia: 11.01. 2019 /Faktúra č. 44/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 12/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom 12_2018

Dátum zverejnenia: 7.12. 2018 /Faktúra č. 39/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 11/2018, OcÚ Kolačkov,faktura najom 11_2018

Dátum zverejnenia: 5.11. 2018 /Faktúra č. 36/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 10/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom za 10_2018

Dátum zverejnenia: 8.10. 2018 /Faktúra č. 30/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 09/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom za 09_2018

Dátum zverejnenia: 5.9 2018 /Faktúra č. 25/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 08/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom za 08_2018

Dátum zverejnenia: 6.8.  2018 /Faktúra č. 23/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 07/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom za 07_2018

Dátum zverejnenia: 6.7.  2018 /Faktúra č. 21/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 06/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom za 06_2018

Dátum zverejnenia: 4.6.  2018 /Faktúra č. 15/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 05/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom za 05_2018

Dátum zverejnenia: 7.5.  2018 /Faktúra č. 12/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 04/2018, OcÚ Kolačkov, faktura najom za 04_2018

Dátum zverejnenia: 25.4. 2018 /Faktúra č. 10/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 03/2018, OcÚ Kolačkov, Scan – fakt.- nájom 032018

Dátum zverejnenia: 30.3. 2018 /Faktúra č. 06/2018 Vyhotovenie a dodanie kancelárskeho nábytku, 100lar, s.r.o., Faktura 06_2018_dodanie interieroveho nabytku

Dátum zverejnenia: 09.03. 2018 /Faktúra č. 3/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 02/2018, OcÚ Kolačkov, Scan – fakt.- nájomne za 022018

Dátum zverejnenia: 05.02. 2018 /Faktúra č. 1/2018, Prenájom kancelárskych priestorov za 01/2018, OcÚ Kolačkov, Scan – fakt.- nájom 012018

 

Objednávky:

Dátum zverejnenia: 28.2. 2018 /Objednávka č. 2018-001, Vyhotovenie a dodanie kancelárskeho nábytku, 100lar, s.r.o., Objednavka_2018_001 interierovy nabytok