Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzvy IROP

 

Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-512-004.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite C2  – “Terénne a ambulantné služby ”.


Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-512-003.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite C1  – ” Komunitné sociálne služby”.


Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-511-002.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite A1  – “Podpora podnikania a inovácií”.


Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Z829-512-001.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite B3 – “Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb ”.


Harmonogram výziev IROP na rok 2021

Harmonogram výziev IROP

Termín vyhlásenia: 12/2021
Termín uzavretia: do vyčerpania alokácie