Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Dodatočná alokácia

Harmonogram výziev na rok 2024 

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=Wj8277ccpOcIld-3oLW18Ef7EONlstH2Ump2xY8SQTPULE8IhzffhrjX

Harmonogram výziev na rok 2024

Aktualizácia č. 1 Harmonogramu výziev na rok 202

Harmonogram výziev na rok 2024-Aktualizácia č. 1

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2024_ Aktualizácia č. 2_ oprava


Opatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).
Prostriedky vyčlenené na výzvu : 272 367,66 EUR
Dátum vyhlásenia výzvy je 8.7.2024
Dátum uzavretia výzvy je 6.9.2024

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora)
Prostriedky vyčlenené na výzvu : 60 000,00 EUR
Dátum vyhlásenia výzvy je 1.7.2024
Dátum uzavretia výzvy je 31.8.2024

Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 20 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.7.2024

Dátum uzavretia výzvy  je 30.8.2024

Výzva MAS – CLLD – MAS_0167.56

Prílohy výzvy


Opatrenie 4.1. –  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 70.000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 10.06.2024

Dátum uzavretia výzvy je 09.07.2024

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 09.08.2024.

Výzva MAS – CLLD – MAS_016:4.1:6.1 aktualizácia

Výzva MAS – CLLD – MAS_0164.16

Prílohy výzvy

___________________________________________________________________________

Opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 34 414,16 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 15.4.2024

Dátum uzavretia výzvy je 14.6.2024

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 12.07.2024.

Výzva MAS – CLLD – MAS_0167.46 -aktualizácia

Výzva MAS – CLLD – MAS_0167.46

Prílohy výzvy


 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora) 
Prostriedky vyčlenené na výzvu : 15 000,00 EUR
Dátum vyhlásenia výzvy je 4.3.2024
Dátum uzavretia výzvy je 3.5.2024
Opatrenie 4.1. –  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora).
 Prostriedky vyčlenené na výzvu : 70 000,00 EUR
 Dátum vyhlásenia výzvy je 29.2.2024
 Dátum uzavretia výzvy je 28.4.2024

Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 20 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 29.01.2024

Dátum uzavretia výzvy  je 28.03.2024

Výzva MAS – CLLD – MAS_0167.56

Prílohy výzvy


Opatrenie 4.2. –Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov  (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 15 000,00  EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 29. 01. 2024

Dátum uzavretia výzvy  je 28. 03. 2024

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 26.04.2024.

Výzva MAS – CLLD – MAS_0164.26

Prílohy výzvy


 

Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO vyhlasuje Výzvu č.1/2023 na výber odborných hodnotiteľov k žiadosti o NFP

Výzva č. 01:2023 na OH

Príloha č. 1

Termín vyhlásenia: 06.11.2023
Termín uzavretia: 10.11.2023


Opatrenie 4.1. –  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu :  70 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 6.7.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 5.9.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_0164.15

Prílohy výzvy


Opatrenie 4.2. –Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov  (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 15 000,00  EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 6.7.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 5.9.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_0164.25 (1)

Prílohy výzvy


Opatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 511 467,82 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 31.08. 2023.

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_7.2_5

Prílohy výzvy 7.2


Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

 

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 20 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_7.5_5

Prílohy výzvy 7.5


Opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

 

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 34 414,16 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_7.4_5

Prílohy výzvy 7.4


6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora)

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 15 000, 00 EUR

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 25.08. 2023.

Dátum vyhlásenia: 26.5.2023

Dátum uzavretia: 25.7.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_6.3_5

Prílohy výzvy 6.3

 


6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora)

Celkové oprávnené výdavky : 70 588,23 EUR 

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 31.08. 2023.

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_6.4_5

Prílohy výzvy 6.4