Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Kancelária MAS

Kancelária MAS
25. januára 2018 marekhrebik

Kancelária MAS ĽUBOVNIANSKO bola zriadená v januári 2018. Zámerom bolo vytvoriť kontaktný  bod v území MAS za účelom dosiahnuť efektívnejšie napĺňanie cieľov stratégie CLLD MAS Ľubovniansko.

Kancelária MAS Ľubovniansko má priestory, ktoré poskytuje obec Jakubany  v budove Obecného úradu. Chod kancelárie MAS Ľubovniansko zabezpečujú zamestanci:

Projektový manažér – Ing. Lucia Mindek Pribišová

Administratívny pracovník – Jana Michňová

 

Kontakt na kanceláriu MAS

loga

plagat final MASdav