Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

Záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD
10. novembra 2015 marekhrebik

POZVÁNKA

Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
Vás pozýva na záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

Stretnutie sa uskutoční dňa 20.11.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

Na stretnutí sa bude prezentovať a schvaľovať stratégia CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO, preto je Vaša účasť nutná

PROGRAM:

– otvorenie stretnutia
– prezentácia Stratégie CLLD
– schválenie Stratégie CLLD
– podpisovanie príloh

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 18.11.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk