2%

2%
25. januára 2018 Tomáš Sahuľ

Vážení členovia MAS ĽUBOVNIANSKO, priatelia a široká verejnosť,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre Miestnu akčnú skupinu ĽUBOVNIANSKO

Rovnako Vás prosíme o oslovenie ďalších ľudí vo Vašom okolí – príbuzných, známych, kamarátov, firmy alebo inštitúcie. Určite sa nájdu dobrí ľudia, ochotní pomôcť dobrej veci takouto formou.

Finančné prostriedky, ktoré takto získame, použijeme na rozšírenie a skvalitnenie našej práce s v regióne.

Ak máte dobré osobné kontakty na právnické subjekty vo Vašom okolí, prosíme, oslovte ich. Veríme, že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým prispievateľov – podporovateľov. Presný návod, ako môžu poukázať 2% z daní právnické osoby, fyzické osoby – živnostníci a zamestnanci sú na webovej stránke www.rozhodni.sk alebo vyplniť tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie.

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.