Kontakt : Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO

Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO
5. februára 2019 Tomáš Sahuľ

Na základe schválenej žiadosti o NFP s názvom “Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO” bola podpísaná v 05/2018 zmluva o NFP medzi Riadiacim orgánom a našou MAS  v celkovej výške 131 945,20 €.

Cieľom projektu je zabezpečenie financovania prevádzkových nákladov MAS ĽUBOVNIANSKO  spojených s implementáciou stratégie CLLD MAS pod názvom “Región, kde pramení spoločná sila”.

Celková výška oprávnených výdavkov 131 945,20 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 95 %

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 6597,26 €

Oprávnené obdobie aktivít projektu je január 2018 – október 2019.


plagat final MAS

 

loga